Zmień język:
Polski
English
1

Agencja celna

Oferujemy kompleksową obsługę agencji celnej we wszystkich portach polskich. Od 09.06.2009 otrzymaliśmy Świadectwo AEO - jesteśmy upoważnionym przedsiębiorcą w odniesieniu do uproszczeń celnych: bezpieczeństwa i ochrony. Podstawową zaś korzyścią z posiadania procedury uproszczonej jest możliwość oferowania naszym

klientom korzystania z postanowień art. 33a ust. 1 ustawy o VAT, na podstawie którego podatnik może rozliczć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.